سومین کمیسیون منطقه‌ای مسوولین حراست کانون در مازندران

سومین کمیسیون منطقه ای مسوولین حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور اعضای شورای سیاستگذاری و هماهنگی حراست دفترمرکزی کانون، مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران، نماینده حراست کل استان مازندران و هم‌چنین مسوولین حراست ادارات کل کانون استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، مازندران ، خراسان شمالی وگلستان 11 آذر در ساری برگزار شد.