گرامی‌داشت سال‌روزحماسه 9 دی در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

به مناسبت سال‌روز 9حماسه دی( روز بصیرت و میثاق امت با ولایت)، مراکز فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین برنامه‌های متنوعی را برای اعضای مراکز و دانش‌آموزان اجرا کردند.