انجام فعالیت‌های بازی محور در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

به مناسبت برگزاری پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون، مراکز فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین،به انجام فعالیت‌های بازی محور پرداختند.