خراسان‌رضوی

دیدار مدیرکل کانون استان از مرکزکانون شهرستان فریمان

ابراهیم زره‌ساز مدیرکل کانون استان پنچ‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ با حضور در مرکزکانون فریمان از فعالیت‌های این مرکز دیدارکرد وی همچنین با فرماندارشهرستان عباسعلی صفایی در مورد مسائل کانون به گفتگو نشست