کارگاه آموزشی کارکنان خدمات اداره کل کانون فارس

کارکنان بخش خدمات اداره کل کانون فارس با حضور در کارگاه «آموزشی آسیب های اجتماعی و اصول فرزند پروری» و آموزش «راه ها و اصول حفاظت اموال و اماکن در برابر سرقت ها» و«کار، اخلاق و ضوابط» با این اصول بیش از پیش آشنا شدند.