ویژه برنامه‌هایی در بزرگ‌داشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

در پی شهادت مظلومانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، چندین ویژه‌برنامه مناسبتی در مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین برگزار شد.