پایان بخش رقابتی مرحله استانی هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون در قزوین

بخش رقابتی مرحله استانی هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قزوین در مجتمع فرهنگی و هنری کانون استان با اجرای13 نمایش عروسکی توسط اعضای مراکز فرهنگی و هنری استان به پایان رسید.