«انقلاب در نگاه من، مادربزرگ و پدربزرگ» در لارستان

مسابقه نقاشی«انقلاب در نگاه من، مادربزرگ و پدربزرگ» در مرکز فرهنگی هنری لارستان اجرا شد. انقلاب در نگاه من، مادربزرگ و پدر بزرگ بهانه‌ای‌ست تا خاطرات روزهای بلندی را به تصویر بکشیم که تا همیشه تاریخ جاودان خواهند ماند.