خراسان‌رضوی

ایستگاه فرهنگی هنری کانون درراهپیمایی ۲۲بهمن

همزمان با راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن کانون خراسان‌رضوی در ایستگاه «به رنگ انقلاب» به اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری از قبیل سرود، نمایش، نقاشی، کاردستی و ... پرداخت