غرفه ی کانون استان زنجان میزبان کودکان و نوجوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

علیرضا نوری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زنجان گفت: در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن، غرفه‎ای برای اجرای برنامه‎های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی در پیاده راه فرهنگی زنجان و در مسیر راهپیمایی دایر شد.