آثار اعضای کانون گلستان جهت شرکت در بیست‌وهشتمین مسابقه بین‌المللی نقاشی هیکاری ژاپن۲۰۲۰

اعضای کودک و نوجوان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان با ارسال نقاشی‌های زیبای خود در «بیست‌وهشتمین مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان انجمن هیکاری ژاپن۲۰۲۰ » با موضوعات شخصیت و خصوصیات فردی من، شرکت کردند.