کاروان مهر محرمی کانون نهبندان به روستاهای کم برخوردار این شهرستان رفت

مرکز فرهنگی وهنری کانون نهبندان با مشارکت تعدادی از دستگاههای اجرایی این شهرستان در قالب کاروان مهر محرمی و به منظور اجرای ویژه برنامه فرهنگی، مذهبی و همچنین اهدای بسته‌های فرهنگی و بهداشتی به روستاهای کم برخوردار این شهرستان می روند.