کتابخانه‌های مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری گلستان با کتاب‌های طرح تمیم تجهیز شدند

کتابخانه‌های مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان با بیش از ۱۰هزارجلد کتاب کودک و نوجوان در قالب طرح تمیم (تامین محتوای یکپارچه مراکز کانون) تجهیز شدند.