کارگاههای برخط(آنلاین) کانون استان کردستان به روایت تصویر

کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی برخط(آنلاین) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان ویژه‌ی تابستان در بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و علمی زیر نظر انجمن‌های تخصصی و دپارتمان مهارت‌های زندگی برگزار شد.