غرفه کانون پرورش فکری در نمایشگاه «چهل سال اقتدار»

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با برپایی غرفه در نمایشگاه «چهل سال اقتدار» در محل باغ موزه همدان با زبان هنر کودکان و نوجوانان را با دفاع مقدس آشنا کرد.