به گزارش اداره کل روابط عمومی کانونپرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و اتمام مهلت شرکت در مهرواره "از عاشورا تا اربعین" ، در مجموع ۱۰۵ کلیپ معرفی شخصیت، معرفی کتاب و معرفی وقایع با محوریت عاشورا تا اربعین از ۶۰ مرکز فرهنگی هنری کانون استان تهران  به واحد فرهنگی کانون استان تهران ارسال شد و پس از سه مرحله بررسی شش اثر به عنوان منتخب مهرواره "از عاشورا تا اربعین" معرفی شده است.آثار ارسالی از مراکز ۱۵،۳۸،۳۱،۲۵،۳،۸ به عنوان منتخب اعلام شدند.

معرفی کتاب: تولد یک پروانه. عضو: علی محرابی. مرکز۱۵

معرفی کتاب: تو بوی سیب می دهی. مربیان سمانه سمنانی و صدف قاسملو. مرکز ۳۸

معرفی شخصیت: حضرت علی اصغر(ع)  در قالب شعر عضو سایه برین. مرکز ۳

معرفی شخصیت: حضرت ابوالفضل(ع)  مربیان لیلا مکانی ومریم اسدی مرکز ۲۵

قصه گویی" بگذار اینجا بمانم " مربی روحی رحیم. مرکز ۳۱

معرفی کتاب" مرا نبوس بابا "   عضو نگین اسدی مرکز ۸

برای تماشای ویدئوها اینجا کلیک کنید