برگزاری دوره پدافند غیر عامل

همزمان با هفته ی پدافند غیر عامل دوره آموزشی ویژه ای برای همکاران خدمات و نگهبان استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان خراسان شمالی توانمند سازی و آمادگی همکاران در حوزه پیشگیری و آموزش در نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی ، آشنایی با کمک های اولیه و تاسیسات برنامه هایی بود که در این هفته اجرا شد.