نمایشگاه مجازی؛

آثار ارسالی کودکان ونوجوانان کانون خراسان جنوبی به شانزدهمین مسابقه بین المللی هنر و گرافیک

مسابقه نقاشی "سرزمین مادری" بلاروس- 2021 با اهداف کاووش، حمایت و کمک به پیشرفت هنرمندان مستعد جوان و به نمایش گذاشتن آثار هنری آنان برای افراد دیگر، بسط و حفظ روشهای آموزش هنر ملی و منطقه ای، روانکاوی و روش شناسی آثار و کارهای نمایشگاهی کشور ها و مناطق مختلف جهان، جلب توجه گسترده افکار عمومی به سرزمین مادری و مردمی که در آن زندگی و کار می کنند، برگزار می شود.