ثبت‌نام کارگاه‌های مجازی کانون پرورش فکری گلستان در فصل زمستان آغاز شد

ثبت‌نام کارگاه‌های مجازی فرهنگی، هنری، ادبی و مهارت‌های زندگی کانون پرورش فکری در رشته‌های مختلف از روز هفت دی در مرکز مجازی کانون به‌نشانی kpf.ir آغاز شد و تا ۱۷ دی ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.