مرکز فرهنگی هنری عالیشهر افتتاح شد

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ مرکز فرهنگی هنری شهر جدید عالیشهر با حضور حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، علی مقاتلی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، سمیه رسولی مدیرکل کانون استان بوشهر و جمع کثیری از مقامات استانی افتتاح شد.