نمایشگاه مجازی؛

آثار تولیدی کودکان و نوجوانان استان به منظور شرکت در بیست و دومین مسابقه بیــن المللی نقاشـی « اوورا» کشور پرتغال

نمایشگاه مجازی ۱۹ اثر نقاشی تولیدی کودکان ونوجوانان استان خراسان جنوبی به منظور شرکت در بیست و دومین مسابقه بیــن المللی نقاشـی « اوورا» کشور پرتغال ۲۰۲۱ در کانون خراسان جنوبی برپا شد. این مسابقه با موضوع غروب خورشید با تکنیک آزاد و ویزه گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال برگزار می شود.