خراسان‌رضوی

ویژه برنامه پاسداشت روز ملی زبان فارسی و بزرگداشت بزرگترین حماسه سرای جهان

بزرگداشت بزرگترین حماسه سرای جهان حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان زبانی پر از آفرین به همت کانون خراسان رضوی و گلستان برگزار شد.