نکوداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در میان فارسی زبانان دنیا

 برنامه‌ی فرهنگی‌ادبی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای ایرانی، به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان و مشارکت کانون خراسان رضوی و نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی و با حضور نوجوانان شاهنامه‌خوان ایران، افغانستان، پاکستان و هند، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌صورت مجازی برگزار شد.