نمایشگاه مجازی؛

آثار ارسالی از کودکان ونوجوانان خراسان جنوبی به هفتمین مهرواره فصلی عکس

هفتمین مهرواره فصلی عکس ویژه‌ی فصل تابستان ۱۴۰۰ با هدف تقویت و پرورش مهارت خوب دیدن، دوباره دیدن و توجه به پدیده‌های محیط پیرامون، توجه و دقت به زیبایی‌های طبیعت با تکیه بر جغرافیای بومی و محلی استان ها و شهرها و ثبت نگاه روشن و صادقانه‌ی نوجوانان نسبت به رویدادها و معضلات اجتماعی و مشکلات زیست محیطی برگزار می شود.