رقابت قصه‌گویان استان زنجان در مرحله منطقه ای

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری استنان زنجان؛ در ادامه‌ی رقابت قصه‌گویان سراسر کشور جهت راهیابی به مرحله‌ی نهایی بیست و سومین جشنواره‌ی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قصه‌گویان منتخب استان زنجان روی صحنه رفتند.