در مرحله منطقه‌ای بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، روایت‌گران استان فارس قصه گفتند

مرحله منطقه‌ای بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با اجرای قصه‌گویان استان فارس در شیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، قصه‌گویان استان فارس روز چهارشنبه ۵ آبان۱۴۰۰ در مرحله منطقه‌ای بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی به رقابت پرداختند.