گرامی داشت روزجهانی معلولین در کانون لرستان به روایت تصویر-4

همزمان با گرامی داشت هفته ی معلولان، مربیان مراکز کانون پرورش فکری سراسر استان با هماهنگی وهمکاری مدارس استثنایی ضمن حضور در این مدارس برای کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه برنامه هایی مختلفی با محوریت کتاب و کتاب خوانی برگزار کردند.