گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی در کانون لرستان به روایت تصویر-2

امروز سیزدهم دیماه1400 همزمان با گرامی داشت دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، ویژه برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مصلی های سراسر استان لرستان برگزار شد.