تماشاخانه سیار کانون خراسان رضوی شادی را برای بچه ها به ارمغان آورد

جشنواره نوروزی هنر های شهری مشهد با همکاری شهرداری مشهد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با حضور تماشاخانه سیار کانون در بوستان های سطح شهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان خراسان رضوی، تماشاخانه خانه سیار کانون  خراسان رضوی به مناسبت فرارسیدن بهار طبیعت به اجرای برنامه های متنوع  در بوستان های شهر مشهد پرداخت.