برگزاری جشن تکلیف فرشتگان کوچک در مجتمع کانون زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری استان زنجان؛ به نقل از فرحناز مقدم‌پناه مسئول مرکز فرهنگی هنری مجتمع که اظهار داشت: در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های کانون مبنی بر تقویت فعالیت‌های مذهبی و درونی کردن حس دینی کودکان و نوجوانان جشن تکلیف با حضور ۸۰ نفر از دانش‌آموزان دختر در سالن آمفی تئاتر مرکز فرهنگی هنری مجتمع برگزار شد.