گالری: دیدار سرپرست اداره‌کل کانون استان تهران با سرپرست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران

سیدعلی حسینی سرپرست اداره‌کل کانون استان تهران، با همراهی مهرنوش قربانعلی معاون فرهنگی و سعیده عزیزیان رئیس امور اداری این اداره‌کل، با مسعود بهرامی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در خصوص اهداف و برنامه‌های مشترک این دو نهاد آموزشی- فرهنگی دیدار و گفت‌وگو کردند.