حضور کانون پرورش فکری کانون خراسان جنوبی در نمایشگاه قرآن کریم به روایت دوربین

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان خراسان جنوبی با معرفی خدمات کانون و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی و نمایش بخشی از دستاوردهای قرآنی مراکز کانون پذیرای مخاطبان خود بود.