با حضور سرپرست، معاون فرهنگی و اعضا و مربیان؛

تصاویر- رصد آسمان روز و شب در مراکز علمی کانون استان تهران

هم‌زمان با هفته‌ی جهانی نجوم و با حضور سرپرست اداره‌کل کانون استان تهران، معاون فرهنگی، کارشناسان، مربیان، اعضا و خانواده‌ها، ویژه‌برنامه‌های "زیستی-‌نجومی"  در مراکز علمی کانون استان تهران کلید خورد.