چند نما از برگزاری نخستین ویژه برنامه پنجاه بدر(روز باران) به همت کانون استان قزوین

با هدف احیا و پاس‌داشت آیین‌های بومی-مذهبی، ایجاد نشاط اجتماعی و در راستای همکاری با سایر دستگاه‌های فرهنگی استان، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین ویژه برنامه کانونی پنجاه بدر را برگزار کرد.