برنامه سپاس معلم در مدرسه نرجس روستای تازه قلعه به مناسبت هفته معلم

برنامه سپاس معلم در مدرسه نرجس روستای تازه قلعه به مناسبت هفته معلم با برنامه هایی چون سرود ‌، دکلمه ، مسابقه، پذیرایی با کیک خانگی برگزار شد و در انتها از معلمین این مدرسه هم تقدیر شد.