هفته ملی جمعیت در آیینه‌ی فعالیت‌های مراکز کانون استان اردبیل

به مناسبت گرامیداشت هفته ملی جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ و به‌منظور آگاهی و ارتقا دانش عمومی کودکان و نوجوانان در قالب طرح حمایت و صیانت از خانواده و جوانی جمعیت، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی هنری در مراکز کانون پرورش فکری استان اردبیل به اجرا درآمد.