ویژه برنامه‌های روز سوم خرداد در مراکز فرهنگی هنری کانون فارس

همزمان با سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر، مربیان و اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکانونوجوانان به اجرای فعالیت‌های مختلف از قبیل: غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری و ادبی پرداختند.