جشنواره پویانمایی در مراکز کانون لرستان به روایت تصویر

همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره ی بین المللی پویانمایی، امروز پنجشنبه 12 خرداد ماه همزمان با سراسرکشور، در سالن اجتماعات کانون لرستان، در همه ی مراکز ثابت شهرستان های استان لرستان، تعدادی از فیلم های این جشنواره به نمایش درآمد.