ویژه برنامه های رحلت امام خمینی (ره) درکانون لرستان به روایت تصویر

به مناسبت رحلت جانگداز امام خمینی (ره) وقیام خونین 15 خرداد ویژه برنامه های مختلفی از سوی مراکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در حال برگزاری است.