اکران آثار برگزیده‌ی پویانمایی جشنواره در مراکز کانون پرورش فکری خراسان جنوبی

آثار برگزیده کودک و نوجوان دوره‌های گذشته، همزمان با ۱۲ خرداد ماه و آخرین روز دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در مراکز فرهنگی‌هنری، ثابت و سیارکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان جنوبی نیز اکران شد.