سوگ آفتاب در مراکز فرهنگی هنری کانون استان بوشهر

اعضا و مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر سالروز عروج ملکوتی امام خمینی ره ، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و سالروز واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را گرامی داشتند.