همزمان با میلاد با سعادت امام مهربانی

بازدید فرماندار مشهد از کانون خراسان رضوی

همزمان با میلاد امام رضا علیه السلام، فرماندار شهرستان مشهد محسن داوری درکانون خراسان رضوی حاضر شد و از کارگاه ها و فعالیت های مرکز شماره چهار کانون بازدید به عمل آورد.