آغاز کارگاه های فصل تابستان مراکزکانون لرستان به روایت تصویر-2

امروز هشتم تیرماه 1401 با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و جمعی ازمسئولان، اعضا و خانواده ها، کارگاه های فصل تابستان مراکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان سراسر استان فعالیت خود را آغاز کردند.