کتاب‌خانه‌ سیار کانون پرورش فکری شهرستان درمیان خراسان جنوبی و شور و حال کودکان عشایر از نگاه دوربین

کتاب‌خانه سیار کانون خراسان جنوبی در شهرستان درمیان در ایام اوقات فراعت کودکان ونوجوانان با حضور در محلات عشایری این شهرستان نیز به کودکان ونوجوانان خدمات فرهنگی و هنری به ویژه امانت کتاب ارایه می‌کند.