تصاویر- پیچیدن "سروش شادمانی" در شهر "ارجمند" استان تهران با حضور تماشاخانه‌ی سیار کانون

ویژه‌برنامه‌ی «سروش شادمانی» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران و با همکاری واحد تماشاخانه‌ی سیار کانون، شهرداری و شواری شهر "ارجمند" برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های این شهر به اجرای برنامه پرداخت. تصاویر مربوط به این برنامه را در این گالری ببینید.