سوگواری ابا عبداالله الحسین(ع) در مراکز کانون لرستان به روایت تصویر-2

همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله حسین(ع) و یاران با وفایش، ویژه برنامه های فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار در حال برگزاری است.