برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری خراسان جنوبی در حاشیه نماز جمعه بیرجند در قاب تصویر

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در روز جمعه و سومین روز از هفته دولت با برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و هنری میزبان کودکان ونوجوانان بود.