گزارش تصویری از بازدید معاون آموزش کانون زبان و همراهان از کانون زبان ایران در سنندج

معاون آموزش کانون زبان ،سرپرست کانون استان ،رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان از کانون زبان ایران در سنندج بازدید کردند.