تصویر -عطر افشانی و غبارروبی مزار دو شهید گمنام با حضور مسئولین کانون استان تهران

با حضور علی رشیدی‌نیا سرپرست اداره کل کانون استان تهران، تعدادی از همکاران ستاد استان، اعضای نوجوان و مربیان مرکز ۱۵ تهران، به پیشگاه دو شهید گمنام ادای احترام و مزار آنان عطرافشانی شد.