شورای هماهنگی دستگاه ها با کانون دراستان لرستان به روایت تصویر

همزمان با گرامی داشت هفته دولت و معرفی شهیدان والامقام رجایی و باهنر، نشست شورای هماهنگی دستگاه ها با حضورنمایندگان کانون زبان ایران، کانون پرورش فکری، آموزش و پرورش لرستان، دانشگاه فرهنگیان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نوسازی مدارس در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش در خرم آباد برگزار شد.